Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Monitor Polski B
  bilans
  Regulamin wynagradzania
  infolinia 801
  Regulamin pracy
  Inwentaryzacja
  wykup mieszkania
  krs
  Analiza

  Umowy związane z pracą

  Aneks do umowy o pracę

  Aneks do umowy o pracę

  Opis dokumentu:
  Aneks do umowy o pracę.
  Aneks do umowy o pracę na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa konsorcjum

  Umowa konsorcjum

  Opis dokumentu:
  Umowa konsorcjum. Umowa określająca przedmiot działalności konsorcjum a także jego cel, obowiązki i prawa każdej ze stron niniejszej umowy. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa menedżerska

  Umowa menedżerska

  Opis dokumentu:
  Umowa menedżerska. Umowa zawarta pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki a Zarządcą powierzająca Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki. Dokument określa pełnioną przez Zarządcę funkcję, czyli Prezesa Zarządu Spółki oraz jego obowiązki. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę

  Umowa o pracę

  Opis dokumentu:
  Umowa o pracę. Umowa pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem określająca stanowisko, czas, miejsce pracy a także wymiar godzin i wynagrodzenie dla pracownika. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

  Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

  Opis dokumentu:
  Umowa o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
  Umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Pracownicy przyjmując mienie przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane powstaniem niedoborów w powierzonym im mieniu a także obowiązek wyliczenia się z tego mienia.
  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o współpracy

  Umowa o współpracy

  Opis dokumentu:
  Umowa o współpracy. Wzór umowy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

  Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

  Opis dokumentu:
  Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
  Wzór umowy zawartej między Pracodawcą a Pracownikiem, który jest właścicielem samochodu będącego używanym do celów służbowych. Umowa określa zasady współpracy na tym podłożu a także podpisana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  Opis dokumentu:
  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
  Wzór umowy, w której w czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

  Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

  Opis dokumentu:
  Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Wzór pisma z prośbą i uzasadnieniem do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Dokument zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło

  Opis dokumentu:
  Umowa o dzieło zawierana miedzy pracodawcą a pracownikiem. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa przeniesienia praw autorskich

  Umowa przeniesienia praw autorskich

  Opis dokumentu:
  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Arkusz spisu z natury środków trwałych

  Arkusz spisu z natury środków trwałych

  Opis dokumentu:
  Arkusz spisu z natury środków trwałych. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dowód przyjęcia środka trwałego do używania.

  Dowód przyjęcia środka trwałego do używania.

  Opis dokumentu:
  Dowód przyjęcia środka trwałego do używania. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Kara upomnienia, nagany, pieniężna

  Kara upomnienia, nagany, pieniężna

  Opis dokumentu:
  Kara upomnienia, nagany, pieniężna. Pismo dla pracownika na podstawie Kodeksu pracy z informacja o udzieleniu kary pieniężnej za naruszenie obowiązków pracowniczych. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta środka trwałego

  Karta środka trwałego

  Opis dokumentu:
  Karta środka trwałego. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Kwestionariusz osobowy

  Kwestionariusz osobowy

  Opis dokumentu:
  Kwestionariusz osobowy. Kwestionariusz do wypełnienia zawierający wszystkie dane osobowe tj.:
  - imię, nazwisko,
  - adres,
  - data i miejsce urodzenia,
  - numer ewidencji (PESEL),
  - numer ewidencji podatkowej (NIP),
  - wykształcenie,
  - przebieg zatrudnienia,
  - dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania,
  - stan rodzinny,
  - stosunek do powszechnego obowiązku obronnego,
  Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Plan urlopów wypoczynkowych

  Plan urlopów wypoczynkowych

  Opis dokumentu:
  Plan urlopów wypoczynkowych. Dokument w postaci tabeli dokument przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

  Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

  Opis dokumentu:
  Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
  Pismo od pracodawcy dla pracownika z poleceniem stawienia się do pracy w określonym terminie. Informacja o zobowiazaniu sie pracodawcy do wynagrodzenia lub przyznania w zamian dnia wolnego. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  Opis dokumentu:
  Świadectwo pracy. Gotowe świadectwo do wypełnienia przez pracodawcę zawierające wszelkie informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

  Opis dokumentu:
  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Opis dokumentu:
  Zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

  Opis dokumentu:
  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę.
  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków wcześniejszej umowy. Informacja o tym, iż po upływie okresu wypowiedzenia będą obowiązywały nowe warunki umowy( miejsce do uzupełnienia).
  Informacja o tym, że jeżeli w określonym terminie pracownik niezłoty oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, będzie to uznane za zgodę na zaproponowane warunki przez pracodawcę. Złożenie oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków powoduje rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Opis dokumentu:
  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
  Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy wypowiedzenie umowy pracy przez pracownika. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa z biurem rachunkowym

  Umowa z biurem rachunkowym

  Opis dokumentu:
  Wzór umowy z biurem rachunkowym (księgowym, księgową) określająca zakres czynności oraz obowiązków zarówno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

  Porozumienie o rozwiązanie umowy o współpracę

  Opis dokumentu:
  Wzór porozumienia o rozwiązanie umowy o współpracę pomiędzy dwoma osobami (firmami). Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Angaż

  Angaż

  Opis dokumentu:
  Angaż związany ze zmianą działu. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

  Powierzenie pracownikowi innej pracy

  Opis dokumentu:
  Wzór dokumentu, jaki należy przedłożyć pracownikowi w momencie gdy chcemy aby wykonywał pracę, która nie była przewidziana w jego dotychczasowych obowiązkach.
  Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Protokół ustalenia okoliczności wypadku

  Protokół ustalenia okoliczności wypadku

  Opis dokumentu:
  Gotowy do wypełnienia protokół ustalenia okoliczności wypadku, który zawiera m.in. informacje na temat:
  - przyczyn wypadku
  - skutki wypadku
  - ustalenie przyczyny wypadku (z winy pracodawcy czy z winy pracownika)
  Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę na czas zastępstwa

  Umowa o pracę na czas zastępstwa

  Opis dokumentu:
  Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika, który będzie przebywał na urlopie przez dłuższy okres czasu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

  Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną na prowadzenie kasy

  Opis dokumentu:
  Wzór umowy o pracę z zawartą informacją o odpowiedzialności materialnej na prowadzenie kasy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa akwizycji

  Umowa akwizycji

  Opis dokumentu:
  Umowa akwizycji. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do wypełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

  Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

  Opis dokumentu:
  Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o zachowaniu poufności

  Umowa o zachowaniu poufności

  Opis dokumentu:
  Umowa o zachowaniu poufności, dokument napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Umowy związane z pracą
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS