Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Monitor Polski B
  Regulamin pracy
  Regulamin wynagradzania
  infolinia 801
  krs
  bilans
  Inwentaryzacja
  wykup mieszkania
  Analiza

  W urzędzie

  Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

  Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

  Opis dokumentu:
  Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Likwidacja działalności gospodarczej

  Likwidacja działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Likwidacja działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

  Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

  Opis dokumentu:
  Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Opis dokumentu:
  Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

  Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

  Opis dokumentu:
  Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie celne

  Oświadczenie celne

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie celne. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

  Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

  Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

  Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

  Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

  Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

  Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie działalności gospodarczej

  Zgłoszenie działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawieszenie działalności gospodarczej

  Zawieszenie działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Zawieszenie działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie pełnomocnictwa

  Odwołanie pełnomocnictwa

  Opis dokumentu:
  Odwołanie pełnomocnictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pełnomocnictwo ogólne

  Pełnomocnictwo ogólne

  Opis dokumentu:
  Pełnomocnictwo ogólne. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

  Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

  Opis dokumentu:
  Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

  Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

  Opis dokumentu:
  Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

  Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

  Opis dokumentu:
  Dowód osobisty - Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

  Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

  Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

  Opis dokumentu:
  Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

  Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zmiana imienia lub nazwiska

  Zmiana imienia lub nazwiska

  Opis dokumentu:
  Zmiana imienia lub nazwiska. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

  Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego

  Opis dokumentu:
  Wydanie odpisów aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

  Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

  Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka

  Opis dokumentu:
  Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzenia dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

  Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu

  Opis dokumentu:
  Pełnomocnictwo do zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego zgonu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

  Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

  Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

  Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osóbDokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

  Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

  Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

  Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS"

  Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu

  Opis dokumentu:
  Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach projektu "IMPULS". Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

  Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż

  Opis dokumentu:
  Wniosek Firmy o skierowanie bezrobotnego na staż. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Przelew wierzytelności hipotecznej

  Przelew wierzytelności hipotecznej

  Opis dokumentu:
  Przelew wierzytelności hipotecznej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

  Wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego

  Opis dokumentu:
  Dokument wniosek o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć w urzędzie gminy w wydziale architekta. Dokument zapisany w formice PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w wydziale architektury w urzędzie gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokument zapisany w formacie PDF gotowy wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o pozwolenie na budowę

  Wniosek o pozwolenie na budowę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o pozwolenie na budowę, dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektyrycznego przez drogę gminną

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną. Pismo należy złożyć w gminie. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza gazowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

  Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej

  Opis dokumentu:
  Pismo dzięki któremu będziesz mógł wykonać zjazd z drogi gminnej. Dokument należy złożyć w urzędzie gminy. Dokument zapisany w formacie PDF i programie word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Wniosek zapisany w formacie PDF i programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

  VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

  Opis dokumentu:
  VZM-1/A Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

  Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej

  Opis dokumentu:
  Dzięki dokumentowi będziesz mógłwykonać zjazd z drowi wojewódzkiej, dokument należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

  Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

  Wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych

  Opis dokumentu:
  Przykładowy wniosek o wybudowanie chodnika i wyznaczenia przejść dla pieszych skierowany do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wycięcie drzewa

  Wniosek o wycięcie drzewa

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wycięcie drzewa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

  Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

  Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

  Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL

  Opis dokumentu:
  Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

  Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny

  Opis dokumentu:
  Pozew o zobowiązanie małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o rejestrację pojazdu

  Wniosek o rejestrację pojazdu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o rejestrację pojazdu składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. Dokument zapisany w formacier PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

  Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

  Opis dokumentu:
  Wniosek o nabycie niruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Dokumenr zporządzony w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie-kwestionariusz paszportowy

  Podanie-kwestionariusz paszportowy

  Opis dokumentu:
  Podanie-kwestionariusz paszportowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o umorzenie podatku VAT

  Wniosek o umorzenie podatku VAT

  Opis dokumentu:
  Wniosek o umorzenie podatku VAT. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

  Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udostępnienie danych zbiorczych ze zbiorów meldunkowych. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Wniosek zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

  Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

  Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta.Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o nabycie lokalu

  Wniosek o nabycie lokalu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o nabycie lokalu. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Pismo zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Opis dokumentu:
  Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument należy złożć w Urzędzie Miejskim

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

  Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki

  Opis dokumentu:
  Podanie o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

  Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego

  Opis dokumentu:
  Prośba o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

  Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

  Opis dokumentu:
  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

  Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

  Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

  Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu. Pismo należy złożyć w Urzędzie Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

  Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

  Korekta wymiaru podatku od nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Korekta wymiaru podatku od nieruchomości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydrukowania.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

  Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

  Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o sprzedaż garażu jego dotychczasowemu najemcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

  Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

  Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie dotychczasowego użytkownika garażu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

  Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

  Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie o decyzji

  Odwołanie o decyzji

  Opis dokumentu:
  Odwołanie o decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

  Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

  Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta

  Opis dokumentu:
  Wniosek o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Zgłoszenie zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja w sprawie podatku rolnego

  Informacja w sprawie podatku rolnego

  Opis dokumentu:
  IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnych gruntów, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

  Opis dokumentu:
  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja w sprawie podatku leśnego

  Informacja w sprawie podatku leśnego

  Opis dokumentu:
  IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. Dokument zapisany w formacie PDf gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dane o nieruchomościach leśnych

  Dane o nieruchomościach leśnych

  Opis dokumentu:
  ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

  Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

  Opis dokumentu:
  ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. Formularz zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.Dokument Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

  Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej należy złożyć do prezydenta miasta. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  Opis dokumentu:
  Wniosek o otrzymanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne 3 miesiące). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

  Opis dokumentu:
  Pismo o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

  Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

  Opis dokumentu:
  Wniosek o nadanie medali za pięćdziesiątą rocznice ślubu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

  Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia

  Opis dokumentu:
  Podanie o wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia. Dokument sporządzony w formacie doc. Podanie należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 przygotowany jest do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

  Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu

  Opis dokumentu:
  Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu dokument zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie o wydanie odpisu aktu zgonu zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Podanie do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

  Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą

  Opis dokumentu:
  Podanie o wpisanie do księgi urodzeń USC treści aktu urodzenia dziecka sporządzonego za granicą sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Podanie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera dwie strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

  Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

  Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wynajem mieszkania komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera pięć stron A4 dokument jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

  Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument jest przygotowany do edycji i wydruku zawiera dwie strony A4. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków

  Opis dokumentu:
  Wniosek o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

  Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne zapisany jest w formacie doc. Dokument należy go otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przeznaczony do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

  Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym i wpisanie adnotacji VAT. Dokument zapisany w formacie doc. Pismo należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

  Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wiosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Pismo o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego jest do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

  Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej można pobrać online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

  Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o cesję dzierżawy gruntu komunalnego jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek należy złożyć dwa miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatków uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wniosek dotyczy 2002 r. w pozostałych przypadkach 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Dokument należy złożyć w Urzędzie skarbowym.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

  Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

  Opis dokumentu:
  Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowana do edycji i wydruku. Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

  Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych jest zapisana w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek zawiera dwie strony A4 przygotowany do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

  Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o refundację ze środków funduszu pracy:
  - kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego
  - kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
  Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy. Dokument zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

  Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu”

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy „zakaz ruchu” należy złożyć w Urzędzie Miasta w wydziale Gospodarki Komunalnej. Wniosek jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy złożyć w Urzędzie Miasta. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

  Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest zapisany w formacie doc. Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do wydruku i edycji. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty jest do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: W urzędzie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS