Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  wykup mieszkania
  infolinia 801
  Regulamin pracy
  bilans
  Analiza
  krs
  Inwentaryzacja
  Monitor Polski B
  Regulamin wynagradzania

  Prawo pracy

  Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

  Umowa o pracę (wersja uniwersalna)

  Opis dokumentu:
  Uniwersalna wersja umowy o pracę. Gotowy dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument Word do uzupełnienia. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o prace na czas określony

  Umowa o prace na czas określony

  Opis dokumentu:
  Gotowa umowa o prace na czas określony. Dokument Word do wypełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument Word do uzupełnienia. Umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę na zastępstwo

  Umowa o pracę na zastępstwo

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument Word do uzupełnienia. Umowa o pracę na zastępstwo. Zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument Word do uzupełnienia. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy zawiera informacje takie jak: postanowienia stron, wymiar czasu pracy, obowiązki pracownika, miejsce pracy, kwota miesięcznego wynagrodzenia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny prac wymienionych w piśmie.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypowiedzenie umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę

  Opis dokumentu:
  Pismo informujące o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument do gotowy uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)

  Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (wypowiedzenie zmieniające)

  Opis dokumentu:
  Dokument z informacją o rozwiązaniu umowy o prace zawartą na czas nie określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia a następnie oferta nowych warunków pracy. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody, w razie odmowy informacja o całkowitym rozwiązaniu umowy o prace. Dokument do gotowy uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy pracownika)z wymienionym powodem.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika)z wymienionym powodem.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Opis dokumentu:
  Polubowne rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracodawca oświadcza iż Pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy. Dokument Word do wypełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Opis dokumentu:
  Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, informacja o możliwości odwołania do Sądu Rejonowego- Sądu Pracy lub złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  Opis dokumentu:
  Umowa zakazująca w trakcie stosunku pracy bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy.
  Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
  Pismo zawiera informacje iż Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w razie nie przestrzegania przez Pracownika zakazu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Opis dokumentu:
  Umowa zakazująca (przez określony czas po ustaniu stosunku pracy) bez pisemnej zgody Pracodawcy Pracownikowi podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności która mogła by być konkurencyjna dla Pracodawcy.
  Pracownik zobowiązuje się, iż w trakcie trwania stosunku pracy z Pracodawcą, bez pisemnej zgody Pracodawcy, nie będzie świadczył pracy na jakiejkolwiek podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem pracodawcy.
  Pismo zawiera informacje co będzie uważane za działalność konkurencyjną oraz jaka należy sie miesięczna kwota odszkodowania dla pracownika za zakaz. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Klauzula poufności

  Klauzula poufności

  Opis dokumentu:
  Dokumenty klauzuli o zachowaniu poufności zapewniają osobom pracodawcy, iż informacje, które mają być udostępnione podczas pracy pracownikowi nie będą ujawnione osobie trzeciej i w miarę możliwości zostaną zwrócone z końcem projektu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

  Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie

  Opis dokumentu:
  Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

  Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie pracy

  Opis dokumentu:
  Informacja dla pracownika o warunkach pracy w zakładzie takich jak np: czas pracy, częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, urlopy itp. Dokument gotowy do wydrukowania.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. u pracodawcy oraz przepisami bhp

  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewn. u pracodawcy oraz przepisami bhp

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z warunkami pracy, przepisami wewnętrznymi u pracodawcy oraz przepisami BHP oraz oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych do świadczenia pracy na powierzonym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem

  Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o numerze konta i zgoda na wypłatę wynagrodzenia przelewem na konto bankowe.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy

  Opis dokumentu:
  Świadectwo pracy wymieniające szczegółowo stosunek pracy, dane pracownika. Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

  Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy

  Opis dokumentu:
  Zawiadomienie o sprostowaniu świadectwa pracy oraz prośbą o zwrot poprzedniego świadectwa pracy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

  Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy

  Opis dokumentu:
  Zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy z podanym powodem odmowy. Dokument gotowy do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej

  Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu nabywania choroby zawodowej

  Opis dokumentu:
  Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

  Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej

  Opis dokumentu:
  Pismo kierowane przez pracodawcę do pracownicy w ciąży lub karmiącej dotyczące powierzenia lżejszej pracy, lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w przypadku braku możliwości zapewnienia innej (lżejszej pracy). Podstawa prawna: Art. 179 Paragraf 1 Kodeksu Pracy

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu przestoju

  Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy z powodu przestoju

  Opis dokumentu:
  Dokument ten to zawiadomienie pracownika o czasowym powierzeniu innej pracy z powodu choroby zawodowej.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

  Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans)

  Opis dokumentu:
  Powiadomienie o zmianie warunków zatrudnienia (awans).Dokument Word do wypełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Plan urlopów

  Plan urlopów

  Opis dokumentu:
  Dokument Word w formie tabelki do wypełnienia. Plan urlopów.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta urlopowa

  Karta urlopowa

  Opis dokumentu:
  Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp.Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

  Karta urlopowa (urlop po urlopie macierzyńskim)

  Opis dokumentu:
  Karta urlopowa zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp.Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

  Karta urlopowa (urlop w okresie wypowiedzenia)

  Opis dokumentu:
  Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu.Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta urlopowa (urlop na żądanie)

  Karta urlopowa (urlop na żądanie)

  Opis dokumentu:
  Karta urlopowa na żądanie zwierająca w sobie takie informacje jak: dane pracownika, termin urlopu,powód urlopu, pozostały urlop do wykorzystania itp.Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

  Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Pismo w którym pracownik zostaje wezwany do stawienia sie w pracy z określonych powodów. Pismo zawiera informacje o pokryciu kosztów związanych z odwołaniem z urlopu.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

  Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

  Opis dokumentu:
  Wzór wniosku jaki powinien złożyć pracownik u pracodawcy w celu przesunięcia terminu urlopu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

  Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

  Opis dokumentu:
  Pismo skierowane do pracownika od pracodawcy z informacją o przesunięciu urlopu wypoczynkowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek pracownika podział urlopu na części

  Wniosek pracownika podział urlopu na części

  Opis dokumentu:
  Wniosek pracownika o podział urlopu wypoczynkowego na części. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

  Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek pracownika o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

  Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

  Opis dokumentu:
  Wzór wniosku pracownika o udzielenie mu urlopu na żądanie na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy.
  Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

  Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument Word do uzupełnienia. Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Akta osobowe pracownika część A

  Akta osobowe pracownika część A

  Opis dokumentu:
  Akta osobowe pracownika część A to wykaz dokumentów złożonych przez pracownika u pracodawcy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Akta osobowe pracownika część B

  Akta osobowe pracownika część B

  Opis dokumentu:
  Akta osobowe pracownika część B - dokumenty od pracodawcy. Część B zawiera wykaz dokumentów jakie jest zobligowany pracodawca przekazać pracownikowi w związku z zawiązaniem stosunku pracy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Akta osobowe pracownika część C

  Akta osobowe pracownika część C

  Opis dokumentu:
  Akta osobowe pracownika część C - zakończenie stosunku pracy. Ta część akt osobowych zawiera informacje o rozwiązaniu umowy o pracę, spis dokumentów dotyczących dokonania czynności np. związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (np. nie spłacone kredyty, alimenty, tytuły egzekucyjne, które wpłynęły do pracodawcy w związku z prowadzonym postępowaniem).

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Kwestionariusz osobowy

  Kwestionariusz osobowy

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Kwestionariusz zawiera wszystkie szczegółowe wymienione dane osobowe.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta ewidencji czasu pracy

  Karta ewidencji czasu pracy

  Opis dokumentu:
  Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń.

  Karta ewidencji czasu pracy - Dokument Word.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Lista płac

  Lista płac

  Opis dokumentu:
  Dokument Excel do wypełnienia. Lista płac.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

  Karta wyposażenia pracownika w obuwie, odzież i środki ochrony indywidualnej

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Kart wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

  Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy

  Opis dokumentu:
  Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikami dotyczącego zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy ze względu na złą sytuację finansową firmy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

  Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych działając na podstawi art. 151 ust. 1.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

  Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

  Opis dokumentu:
  Karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.Dokument Word do wypełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

  Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Karta zgłoszenia jednostki lokalnej pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

  Zawiadomienie powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

  Opis dokumentu:
  Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy z zawiadomieniem o zatrudnieniu bezrobotnego.
  Dokument Word do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

  Zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

  Opis dokumentu:
  Działając na podstawie art. 231 ust. 3 Kodeksu pracy informacja do wiadomości pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Dokument zawiera dokładne informacje związane z nadchodzącymi zmianami.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy

  Zawiadomienie Inspekcji Pracy o systemie czasu pracy

  Opis dokumentu:
  Wzór wniosku zawiadamiającego Inspekcję Pracy o zmianie systemu czasu pracy oraz wynagrodzenia w firmie.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

  Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

  Opis dokumentu:
  Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Dokument gotowy do uzupełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

  Karta wypadku przy pracy z objaśnieniami

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Karta wypadku przy pracy z dokładnymi objaśnieniami.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rejestr wypadków przy pracy

  Rejestr wypadków przy pracy

  Opis dokumentu:
  Rejestr wypadków przy pracyzawiera w formie tabeli. Dokument Word do wypełnienia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

  Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do wypełnienia. Protokół zawierający wszystkie dane potrzebne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o wypadku przy pracy

  Zawiadomienie o wypadku przy pracy

  Opis dokumentu:
  Działając na podstawie art. 234 § 2 Kodeksu pracy, pismo z zawiadomieniem o wypadku przy pracy. Dokument zawiera takie informacje jak: dane poszkodowanego(poszkodowanych, rodzaj udzielonej pomocy, ustalenia zbadania przyczyn i okoliczności wypadku przez powołaną specjalną komisje w wymienionym składzie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej

  Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary porządkowej

  Opis dokumentu:
  Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości jednej "dniówki" ze względu na naruszenie regulaminu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej

  Zawiadomienie pracownika nałożeniu kary pieniężnej

  Opis dokumentu:
  Pismo z zawiadomieniem pracownika o nałożeniu kary pieniężnej za dopuszczenie się naruszenia obowiązków pracowniczych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do wypełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

  Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej

  Opis dokumentu:
  Odpowiedź pracodawcy na sprzeciw pracownika przeciwko nałożeniu kary porządkowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej

  Pismo do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowisko odn. kary porządkowej

  Opis dokumentu:
  Pismo w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nałożenia kary porządkowej na pracownika, który złamał regulamin pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do uzuupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

  Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej

  Opis dokumentu:
  Zawiadomienie pracownika o przyznaniu nagrody pieniężnej na podstawie art. 105 Kodeksu pracy. Informacja o umieszczeniu zawiadomienia w aktach pracownika. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

  Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu. Dokument zapisany w programie Word gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

  Informacja dla rodziny zmarłego pracownika

  Opis dokumentu:
  Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę oraz możliwości wydania świadectwa pracy na wniosek rodziny lub spadkobiercy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

  Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej

  Opis dokumentu:
  Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej która nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, działając na podstawie art. 93 Kodeksu pracy.Informacja iż odprawa zostanie wypłacona wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika w częściach równych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej

  Zawiadomienie o przyznaniu odprawy rentowej

  Opis dokumentu:
  Pismo zawiadamiające że ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę / emeryturę pracownik otrzyma odprawę rentową / emerytalną w określonej wysokości. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

  Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę

  Opis dokumentu:
  Informacja o obniżeniu wynagrodzenia za złą pracę z opisanym powodem tej decyzji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o zmianie norm pracy

  Informacja o zmianie norm pracy

  Opis dokumentu:
  Informacja na podstawie art.83 § 4 Kodeksu pracy o zmianie norm, czasu pracy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

  Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako bezrobotny

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o stanie zdrowia

  Oświadczenie o stanie zdrowia

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa pracodawcy z pracownikiem

  Umowa pracodawcy z pracownikiem

  Opis dokumentu:
  Wzór umowy o naukę zawieranej w sytuacji, gdy pracodawca finansuje ze środków własnych dalszą naukę pracownika (np. studia). Zawiera klauzulę obligującą pracownika do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w razie rozwiązania umowy o prace przez pracownika w okresie 2 lat od zakończenia kształcenia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki

  Opis dokumentu:
  Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do pisemnego upoważnienia pracowników działu kadr/ księgowości do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetważania danych osobowych

  Ewidencja osób upoważnionych do przetważania danych osobowych

  Opis dokumentu:
  Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Spółki. Zamów wzór ewidencji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Lista płac od lipca 2007

  Lista płac od lipca 2007

  Opis dokumentu:
  Szablon listy płac uwzględniający obniżoną składkę na ubezpieczenie rentowe (3,5 proc. zamiast 6,5 proc.) naliczaną od wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01 lipca 2007 r. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Ewidencja przebiegu pojazdu

  Opis dokumentu:
  Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego.
  Ewidencja służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.
  Jeżeli podczas kontroli urzędnicy stwierdzą brak ewidencji - wydatki związane z eksploatacją samochodu nie zostaną uznane za koszt uzyskania przychodu.
  Ewidencji nie należy prowadzić w przypadku używania samochodu, który używany jest w firmie na podstawie umowy leasingu, spełniającej kryteria określone w ustawie o podatku dochodowym. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  Opis dokumentu:
  Księga Przychodów i Rozchodów - wzór obowiązujący od 15 marca 2007 r.
  Wzór zaprojektowany w programie MS Excell (*.xls - z formułami liczącymi) przewiduje zapis do 20 operacji gospodarczych.
  Dodatkowo w formacie *.pdf otrzymają Państwo Objaśnienia do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Karta rocznej ewidencji czasu pracy

  Karta rocznej ewidencji czasu pracy

  Opis dokumentu:
  Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych należnych pracownikowi świadczeń. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Lista obecności dla pracowników

  Lista obecności dla pracowników

  Opis dokumentu:
  Lista obecności/nieobecności dla pracowników. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

  Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę

  Opis dokumentu:
  Dokument Word do uzupełnienia. Porozumienie miedzy pracownikiem a pracodawcą zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypadek w drodze/z pracy

  Wypadek w drodze/z pracy

  Opis dokumentu:
  Jest to czysty wniosek z zawiadomieniem pracodawcy o odniesionym wypadku w drodze do pracy bądź w trakcie powrotu z pracy. Dokument w formacie *.doc - prosty do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

  Skierowanie na okresowe badanie pracownika.

  Opis dokumentu:
  Dokument zawiera skierowanie dla pracownika na wykonanie okresowych badań lekarskich. Znajdują się tutaj dwa dokumenty.

  1. Skierowanie pracownika, u którego występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika.
  2. Skierowanie pracownika, u którego nie występują szkodliwe czynniki na zdrowie pracownika.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie dla pracującego rodzica

  Oświadczenie dla pracującego rodzica

  Opis dokumentu:
  Jest to dokument dla pracującego rodzica dziecka do lat 4, który może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na prace w pewnych warunkach.
  Dokument w formacie *.doc - łatwy do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

  Opis dokumentu:
  Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia.

  Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

  Upoważnienie do potwierdzania salda i podpisywania faktur

  Opis dokumentu:
  Wzór upoważnienia osoby do potwierdzania salda i podpisywania faktur w imieniu i na rzecz spółki.

  Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

  Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy

  Opis dokumentu:
  Wzór wniosku o udzielenie płatnego zwolnienia z pracy.

  Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

  Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

  Opis dokumentu:
  Wzór wniosku jaki należy złożyć u pracodawcy w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

  Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

  Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

  Opis dokumentu:
  Dokument zgłoszenia wypadku przy pracy pracownika jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rozwiązanie umowy o prace za wypowedzeniem

  Rozwiązanie umowy o prace za wypowedzeniem

  Opis dokumentu:
  Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem, dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

  Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze, oświadczenie jest zapisane w programie Word gotowe do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

  Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Lista płac na 2008r.

  Lista płac na 2008r.

  Opis dokumentu:
  Lista płac na 2008r. Dokument zapisany w postaci arkusza kalkulacyjnego gotowy do wypełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

  Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia

  Opis dokumentu:
  Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Dokument jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć w programie Word. Porozumienie jest przygotowane do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Prawo pracy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS