Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu

Umowy zlecenia

Umowa zlecenia. Wzór umowy zlecenia dotyczące zobowiązań Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Umowa zlecenie udziału w posiedzeniu. Wzór umowy na mocy której Spółka zleca Zleceniobiorcy wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu Spółki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wypowiedzenie umowy zlecenia. Wypowiedzenie umowy zlecenia na podstawie wcześniejszych zapisów umowy, przewidujących możliwość jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dokument nadaje się do użycia przy wypowiadaniu KAŻDEJ umowy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz