Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Korekta zeznania PIT-33 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego.
Wniosek do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności zaliczki na poczet podatku dochodowego wraz z opisem wymagań co do uzasadnienia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o przywrócenie terminu. Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu do dokonania wymienionej przez nas czynności prawnej wraz z opisem wymagań, co do uzasadnienia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Wniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia.

Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o obniżenie podatku dochodowego z uwagi na fakt szkolenia ucznia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.


Wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek na podstawie art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Inspektora Kontroli Skarbowej i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Pobierz teraz
Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej.
Dokument Word do edycji.

Wniosek na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa o wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego i wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Pobierz teraz
Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy.
Dokument Word do edycji.

Wniosek do Urzędu Skarbowego zaniechanie poboru zaliczki na poczet podatku
dochodowego. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku.

Pobierz teraz
Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Wniosek z prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze
stosunku pracy.

Pobierz teraz
Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego z tytułu…Opis poprawnego uzasadnienia.

Pobierz teraz
Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy.
Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Wniosek z prośbą do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o zobowiązaniach zmarłego.Opis poprawnego uzasadnienia.

Pobierz teraz
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z załącznikiem. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. Nr 112, poz. 771). Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Jest to wniosek, jaki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie takie można przedstawiać do przetargów, kredytów.

Dodatkowo można uzyskać informacje na temat:
1. czy w stosunku do osoby/firmy prowadzone jest:
- postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich wysokości
- postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań
- postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
2. dotyczące:
- okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytuły
- podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Dokument Word - możliwość wypełnienia na komputerze i wydruku bądź wydruku czystego wniosku i ręcznego wypełnienia dokumentu.

Pobierz teraz