Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  wykup mieszkania
  Monitor Polski B
  Regulamin pracy
  infolinia 801
  Inwentaryzacja
  krs
  bilans
  Regulamin wynagradzania
  Analiza

  Druki księgowe

  Arkusz spisu z natury

  Arkusz spisu z natury

  Opis dokumentu:
  Arkusz spisu z natury to niezbędny dokumenty przy każdej inwentaryzacji. W dobie zastosowań systemów komputerowych w księgowości firmy i instytucje stosują wydruki z komputera arkuszu spisowego wraz z nazwami pozycji spisowych (towarów, półproduktów).

  Należy pamiętać, że sama nazwa spis z natury mówi o tym, że spis ma być przeprowadzony na podstawie stanu faktycznego czyli tego co zobaczymy i policzymy. W związku z tym spisywane powinny być odnotowane na arkuszu wpisywane ręcznie w kolejności i ilości takiej jak są rzeczywiście ułożone.

  Wykonywanie i dokonywanie inwentaryzacji winno odbywać się na podstawie arkuszy spisowych wydanych, ponumerowanych przed inwentaryzacją. Arkusze spisowe nie powinny zawierać nazw przedmiotów które będą spisywane, muszą one zostać wpisane ręcznie.

  Dokument jest w postaci elektronicznej, w pełni edytowalny plik Excel - gotowy do wydrukowania.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • OT - Przyjęcie środka trwałego

  OT - Przyjęcie środka trwałego

  Opis dokumentu:
  Dokument przyjęcia środka trwałego do użytkowania. OT ma zastosowanie w księgowości. Dokumentem OT przyjmujemy a zarazem wprowadzamy na stan środek trwały oddany do użytkowania.

  Arkusz Excel do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Druk bilansu

  Druk bilansu

  Opis dokumentu:
  Aktywny arkusz z podziałem na aktywa i pasywa oraz na okresy sprawozdawcze. Arkusz automatycznie sprawdza zgodność sumy aktywów i pasywów.

  Arkusz Excel do pełnej edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Faktura Proforma

  Faktura Proforma

  Opis dokumentu:
  Faktura Proforma jest to dokument będący zapowiedzią, że kiedyś po sfinalizowaniu transakcji zostanie wystawiona zwykła faktura VAT. Faktura fikcyjna pełniąca rolę oferty handlowej. Jest ona wystawiana przed zawarciem transakcji towarowej i przysyłana przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania, ewentualnie przedkładana w ślad za towarami wysyłanymi na próbę.

  Arkusz Excel automatycznie sumujący ceny towarów, podatku. Podział na oryginał i kopię. Treść wpisywana do oryginału jest automatycznie przenoszona do kopii.

  Arkusz funkcjonuje w oparciu o makra. Należy je włączyć.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Faktura VAT

  Faktura VAT

  Opis dokumentu:
  Udokumentowanie procesów sprzedaży w obrocie gospodarczym wymaga wystawienia dokumentu sprzedaży. W obrocie pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami (podmiotami gospodarczymi) na terenie Rzeczpospolitej, jest faktura. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży.

  Arkusz sam sumuje ceny towarów i wypisuje sumę do zapłaty słownie. Treść wpisywana w oryginale jest automatycznie przenoszona do kopii.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

  Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

  Opis dokumentu:
  Rachunek zysków i strat w postaci arkusza kalkulacyjnego z formułami sumującymi grupy przychodów i kosztów.

  Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji.

  Rachunek w wariancie kalkulacyjnym - plik w formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

  Opis dokumentu:
  Rachunek zysków i strat inaczej nazywany rachunkiem wyników - wariant porównawczy.

  Charakteryzuje się wyszczególnieniem kosztów działalności operacyjnej tj.:
  - amortyzacji
  - zużycia materiałów i energii
  - usługi obcych
  - podatków i opłat
  - wynagrodzeń
  - ubezpieczeń społecznych
  - pozostałych kosztów rodzajowych
  - wartości sprzedanych towarów i materiałów

  Arkusz zawiera kilka okresów obrachunkowych, automatycznie dokonuje sumowania pozycji.

  Arkusz formacie Excel nie zabezpieczony hasłami, przeznaczony do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

  Diety, zwrot za przejazdy, potwierdzenie poniesionych kosztów

  Opis dokumentu:
  Pismo wystawiane przez pracodawcę kierowane do pracowników, informujące o sposobie ewidencjonowania i rozliczania kosztów poniesionych podczas podróży samochodem służbowym.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Gwarancja uregulowania zaległych płatności

  Gwarancja uregulowania zaległych płatności

  Opis dokumentu:
  Pismo w postaci gwarancji, wystawiane przez osobę lub firmę, która gwarantuje bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów innej firmy która zamierza ubiegać się o udzielenie pożyczki lub zwiększenie limitu kupieckiego.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

  Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

  Opis dokumentu:
  Informacja do kontrahentów o zmianie adresu do faktur. Na przykład gdy kontrahent wystawia faktury na adres biura handlowego, zamiast siedziby rejestrowej.

  Plik word do edycji, wystarczy wprowadzić swoje dane.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

  Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia

  Opis dokumentu:
  Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia.


  Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia z jednoczesną prośbą o wyjaśnienie sytuacji i wywiązanie się z zobowiązań. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

  Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

  Opis dokumentu:
  Specyfikacja poniesionych wydatków podczas podróży służbowej, określająca miejsce podrózy, okres i zestawienie wydatków poniesionych z podróżą. Dokument ten można wykorzystać w celu rozliczenia zagranicznej lub krajowej podróży służbowej.

  W przypadku delegacji zagranicznej, poniesione wydatki w zestawieniu prezentujemy w walucie w której zostały poniesione.

  Załącznikiem do pisma powinny być rachunki lub oświadczenie pracownika o poniesieniu kosztów nieudokumentowanych.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

  Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy

  Opis dokumentu:
  Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy to rodzaj referencji wystawianych przez firmę odnośnie terminowych płatności jej kontrahenta któremu referencje są wystawiane.

  W odpowiedzi na zapytanie na temat wypłacalności firmy należy zawrzeć między innymi informację czy płatności regulowane są terminowo i od jakiego czasu współpracujemy z daną firmą.

  Dokument word do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

  Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu

  Opis dokumentu:
  Informacja wysyłana do kontrahenta który ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego.

  Dokument Word do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o gwarancji płatności

  Oświadczenie o gwarancji płatności

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o gwarancji płatności to forma poręczenia bezterminowego i bezwarunkowego uregulowania płatności za dłużnika w przypadku gdy dłużnik nie wywiąże się z obowiązku spłaty długu.

  Dokument Word do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

  Pismo wyjaśniające stan rozliczeń

  Opis dokumentu:
  Pismo wyjaśniające stan rozliczeń.
  Dokument Word do edycji.

  Pismo wyjaśniające stan rozliczenia, z którym nie zgadza się klient z powodu niezgodności cen z wcześniej ustalonymi a także otrzymania uszkodzonego towaru. Zwrot towaru.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o przedłużenie terminu płatności

  Prośba o przedłużenie terminu płatności

  Opis dokumentu:
  Prośba o przedłużenie terminu płatności za fakturę, wraz z uzasadnieniem wynikającym z chwilowej utraty płynności z powodu znacznych wydatków na inwestycje.

  Dokument Word do edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

  Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

  Opis dokumentu:
  Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury.
  Dokument Word do edycji.

  Ostatnie upomnienie z powodu nieuregulowania długu. Informacja o następstwach prawnych, jakimi zostanie obarczony dłużnik, gdy nie uiści żądanej kwoty wierzycielowi.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

  Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

  Opis dokumentu:
  Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności.
  Dokument Word do edycji.

  Nakaz uregulowania płatności z jednoczesną informacją, że jeżeli płatność nie zostanie uiszczona sprawa zostanie przekazana prawnikowi.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

  Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności

  Opis dokumentu:
  Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności.
  Dokument Word do edycji.

  Żądanie natychmiastowego uregulowania długu.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zapytanie o zakup na kredyt

  Zapytanie o zakup na kredyt

  Opis dokumentu:
  Zapytanie o zakup na kredyt.
  Dokument Word do edycji.

  Pismo klienta z zapytaniem o warunki, jakie trzeba spełnić, aby otworzyć rachunek w firmie dostawcy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

  Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości.
  Dokument Word do edycji.

  Pismo ze zgłoszeniem zamiaru kupna nieruchomości, wpłaty zadatku, oferta na zakup nieruchomości.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

  Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

  Opis dokumentu:
  Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji.

  Prośba o przesłanie ostatniego sprawozdania o stanie finansowym firmy klienta i kilku referencji dotyczących zdolności kredytowych tej firmy.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Dowód Wewnętrzny (DW)

  Dowód Wewnętrzny (DW)

  Opis dokumentu:
  Najczęściej używanymi dokumentami przy prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów są Dowody Wewnętrzne. Dowody te nie są same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp. Dokument zapisany w formacie "Excel" gotowy do wydruku i uzupełnienia pól (wystarczy wprowadzić nazwę produktu, liczbę sztuk oraz jego cenę a arkusz wyliczy nam całkowity koszt).

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Faktura korygująca

  Faktura korygująca

  Opis dokumentu:
  Korekta faktury. Dokument zapisany w programie Excel gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Duplikat faktury VAT

  Duplikat faktury VAT

  Opis dokumentu:
  Duplikat faktury VAT. Dokument zapisany w programie Excel.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Faktura VAT RR

  Faktura VAT RR

  Opis dokumentu:
  Faktura VAT RR. Dokument zapisany w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Faktura zaliczkowa

  Faktura zaliczkowa

  Opis dokumentu:
  Faktura zaliczkowa. Dokument sporządzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Europejska faktura VAT

  Europejska faktura VAT

  Opis dokumentu:
  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Nota korygująca

  Nota korygująca

  Opis dokumentu:
  Nota korygująca jest dokumentem, którego podstawą wystawienia są pomyłki w jakiejkolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. W szczególności są to: błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwa którejś ze stron, pomyłka w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Także w przypadku zaistnienia pomyłki w numerze rejestracyjnym pojazdu nabywca może dokonać korekty tego numeru poprzez wystawienie noty korygującej (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 1 czerwca 2005 r., nr IUSBIII/436/12/1/2005/KK).

  Dokument zapisany w formacie xls. Dokument przygotowany do edycji i wydruku. NOta korygują do pobrania online

  Wiecej dokumentów w dziale: Druki księgowe
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS