Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Regulamin pracy
  infolinia 801
  Monitor Polski B
  bilans
  wykup mieszkania
  Analiza
  Regulamin wynagradzania
  krs
  Inwentaryzacja

  Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

  Informacja o wyjeździe za granicę

  Informacja o wyjeździe za granicę

  Opis dokumentu:
  Jest to gotowy dokument dla osób, które chcą wyjechać za granicę a posiadają już kartę mobilizacyjną do Jednostki Wojskowej. Dokument należy wypełnić swoimi danymi oraz złożyć w siedzibie WKU. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - sprawowanie opieki nad członkiem rodziny

  Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - sprawowanie opieki nad członkiem rodziny

  Opis dokumentu:
  Jest to gotowy dokument, który należy złożyć w siedzibie WKU. Powodem odroczenia jest sprawowanie opieki nad członkiem rodziny - udokumentowane przez Prezydenta Miasta bądź poprzez Sąd. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - z powodu ważnych spraw rodzinnych

  Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - z powodu ważnych spraw rodzinnych

  Opis dokumentu:
  Dokument w sprawie odroczenia od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej z powodów rodzinnych. Należy w dokumencie podać dokładny powód z jakiego nie możemy odbyć ZSW oraz udokumentować to. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - wybór na posła

  Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - wybór na posła

  Opis dokumentu:
  Dokument przeznaczony dla osób, które zostały wybrane do Sejmu RP. Dokument należy złożyć w WKU w celu odroczenia odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej na czas trwania kadencji. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o powołanie do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej

  Wniosek o powołanie do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej

  Opis dokumentu:
  Jest to wniosek, który należy wypełnić i złożyć w siedzibie WKU w przypadku gdy chcemy odbyć Zasadniczą Służbę Wojskową. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o wydanie zaświadczenia

  Prośba o wydanie zaświadczenia

  Opis dokumentu:
  Jest to dokument z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego powszechnego obowiązku obrony RP. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Przeniesienie do rezerwy - jedyny żywiciel rodziny

  Przeniesienie do rezerwy - jedyny żywiciel rodziny

  Opis dokumentu:
  Jest to wniosek o przeniesienie do rezerwy na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004r.
  w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy (Dz. U nr 150 poz. 1583)
  ze względu na fakt, iż osoba składająca wniosek jest jedynym żywicielem rodziny. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przeszkolenie wojskowe dla studentów

  Wniosek o przeszkolenie wojskowe dla studentów

  Opis dokumentu:
  Jest to gotowy wniosek dla studentów, którzy chcą odbyć podstawowe przeszkolenie wojskowe w trakcie pobierania nauki w szkole wyższej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyjęcie na Uczelnię Wojskową

  Wniosek o przyjęcie na Uczelnię Wojskową

  Opis dokumentu:
  Wniosek dla osób chcących kształcić się na Uczelniach Wojskowych.Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. W celu prawidłowego wypełnienia należy postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w dokumencie.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Skierowanie do Policji lub Straży Granicznej

  Skierowanie do Policji lub Straży Granicznej

  Opis dokumentu:
  Jest to skierowanie do odbycia służby w Policji lub Straży Granicznej zamiast odbywania Zasadniczej Służby Wojskowej. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o skierowanie na ponowną komisję lekarską

  Wniosek o skierowanie na ponowną komisję lekarską

  Opis dokumentu:
  Gotowy wniosek w celu odbycia ponownej komisji lekarskiej aby ustalić nową kategorię w WKU. Dokument należy edytować na własne potrzeby i można składać wniosek w siedzibie WKU. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - student

  Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - student

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument dla studentów, którzy ubiegają się o odroczenie odbycia ZSW w trakcie pobierania nauki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - uczeń szkoły średniej

  Odroczenie od odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej - uczeń szkoły średniej

  Opis dokumentu:
  Gotowy dokument dla uczniów szkoły średniej, którzy ubiegają się o odroczenie odbycia ZSW w trakcie pobierania nauki. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zostanie żołnierzem zawodowym

  Wniosek o zostanie żołnierzem zawodowym

  Opis dokumentu:
  Jest to wzór wniosku dla osoby, która chce zostać żołnierzem zawodowym. Dokument przygotowany dla korpusu podoficerów zawodowych. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień

  Odwołanie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień

  Opis dokumentu:
  Odwołanie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w sprawie otrzymania karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom i ich rodzinom

  Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom i ich rodzinom

  Opis dokumentu:
  Prawo do pokrywania należności mieszkaniowych przysługuje żołnierzom samotnym oraz żołnierzom uznanym za posiadających na utrzymaniu członków rodziny. Lokal nie może być podnajmowany ani wynajmowany innym osobom.

  Dokument należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich.

  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi

  Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi

  Opis dokumentu:
  Świadczenie rekompensujące stanowi różnicę między wynagrodzeniem żołnierza rezerwy a świadczeniem otrzymywanym w jednostce wojskowej.
  Zasady ustalenia jego wysokości nie uwzględniają składek ubezpieczeniowych, premii i nagród.

  Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich.

  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Podanie o odroczenie/zwolnienie z odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej

  Podanie o odroczenie/zwolnienie z odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej

  Opis dokumentu:
  Wzór podania o odroczenie lub zwolnienie z odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej.
  O odroczenie lub zwolnienie można się starać w związku z:
  - prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  - konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  - uznaniem za jedynego żywiciela rodziny
  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o odroczenie z.s.w. - szkoła ponadgimnazjalna

  Wniosek o odroczenie z.s.w. - szkoła ponadgimnazjalna

  Opis dokumentu:
  Gotowy wniosek dla uczniów o odroczenie z Zasadniczej Służby Wojskowej z powodu pobierania nauki w szkole ponad gimnazjalnej. Dokument należy złożyć w siedzibie Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Wniosek sporządzony w programie word gotowy do uzupełnienia i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyjęcie do uczelni wojskowej

  Wniosek o przyjęcie do uczelni wojskowej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyjęcie do uczelni wojskowej jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o przyjęcie do uczelni wojskowej jest pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę

  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę. Wniosek zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek należy złożyć u Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Dokument zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS