Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Inwentaryzacja
  bilans
  Analiza
  krs
  Monitor Polski B
  wykup mieszkania
  Regulamin pracy
  Regulamin wynagradzania
  infolinia 801

  Różne umowy

  Nota obciążeniowa

  Nota obciążeniowa

  Opis dokumentu:
  Nota obciążeniowa z tytułu nie wywiązania się z umowy usług handlowych. Informacja o potrąceniu kwoty z płatności za usługę handlową. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Nota odsetkowa

  Nota odsetkowa

  Opis dokumentu:
  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wezwanie do uregulowania płatności tytułem odsetek za zwłokę. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o potwierdzenie salda

  Prośba o potwierdzenie salda

  Opis dokumentu:
  Prośba o potwierdzenie salda .
  Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie zastrzeżeń do określonego dnia.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o stypendium za wyniki w nauce

  Umowa o stypendium za wyniki w nauce

  Opis dokumentu:
  Umowa o stypendium za wyniki w nauce.
  Umowa pomiędzy Udzielającym Stypendium a Stypendystą określająca kwotę stypendium a także termin umowy.
  .

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa renty

  Umowa renty

  Opis dokumentu:
  Umowa pomiędzy Biorącym Rentę a Dającym Rentę.
  Dający Rentę zobowiązuje się do wypłacania ustalonej kwoty z góry do okreslonego dnia każdego miesiąca tytułem renty.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia

  Wezwanie do spełnienia świadczenia

  Opis dokumentu:
  Wezwanie do spełnienia świadczenia zgodnie z umową zawarta wcześniej. Informacja, iż termin wykonania zobowiązania upłynął, a także informacja o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku nie przystąpienia do spełnienia świadczeń.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o udział w imprezie turystycznej

  Umowa o udział w imprezie turystycznej

  Opis dokumentu:
  Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym o udział w imprezie turystycznej. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia imprezy turystycznej, Zamawiający zgłasza swój a także innych osób udział w imprezie.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa przewozu

  Umowa przewozu

  Opis dokumentu:
  Umowa pomiędzy Wysyłającym a Przewoźnikiem. Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną kwotę w danym terminie, a także zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy. Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wezwanie do wydania przedmiotu

  Wezwanie do wydania przedmiotu

  Opis dokumentu:
  wydania przedmiotu. Dokument Word do edycji. Wezwanie do wydania przedmiotu zgodnie z wcześniej podpisaną umową i dokonaniu wpłaty. Informacja, iż do chwili obecnej przedmiot nie został dostarczony. Zainteresowany nie został również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie jest ostateczne. W przypadku nie wydania przez przedmiotu w określonym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądow

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

  Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

  Opis dokumentu:
  Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)
  Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa dostawy

  Umowa dostawy

  Opis dokumentu:
  Umowa dostawy
  Umowa dostawy. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa Darowizny

  Umowa Darowizny

  Opis dokumentu:
  Umowa darowizny sankcjonuje i potwierdza dokonanie darowizny między dwiema osobami. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz mówi kiedy darowizna może być odwołana. Niezbędna aby zarejestrować darowiznę w Urzędzie Skarbowym

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie w sprawie długów

  Porozumienie w sprawie długów

  Opis dokumentu:
  Jest to propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów pomiędzy dwiema stronami umowy. Wzór dokumentu zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o reklame

  Umowa o reklame

  Opis dokumentu:
  Umowa o reklame
  Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o kooperacji i reklamy w rozgłośni radiowej. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

  Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego

  Opis dokumentu:
  Porozumienie w sprawie odszkodowania powypadkowego
  Wzór dokumentu dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego pomiędzy stronami. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

  Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

  Opis dokumentu:
  Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji
  Dokument zawierający treść powiadomienia o odstąpienia od transakcji i zwrocie zaliczki. Możliwość odstąpienia od transakcji istnieje tylko i wyłącznie wtedy, gdy widnieje taki zapis w sporządzonej umowie pomiędzy stronami. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

  Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy

  Opis dokumentu:
  Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o współpracy
  Dokument dotyczący porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy stronami na podstawie konkretnego paragrafu sporządzonej wcześniej umowy. Dokument Word - do edycji

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Propozycja rozwiązania umowy

  Propozycja rozwiązania umowy

  Opis dokumentu:
  Propozycja rozwiązania umowy
  Dokument zawierający propozycję rozwiązania umowy, ze względu na niesprzyjające okoliczności, które uniemożliwiają dalszą współpracę. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Cesja

  Cesja

  Opis dokumentu:
  Wzór przykładowej cesji. W dokumencie określa się dokładnie przedmiot przenoszonych wierzytelności. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Ugoda

  Ugoda

  Opis dokumentu:
  Ugoda
  W celu rozwiązania sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym należy spisać ugodę. Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy sprzedaży. We wzorze tej ugody sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez kupującego z tytułu utraconych korzyści wynikających z niedotrzymania umowy przez sprzedającego. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Ugoda pozasądowa

  Ugoda pozasądowa

  Opis dokumentu:
  Ugoda pozasądowa
  Wzór ugody pozasądowej dotyczącej spłaty długu przez Dłużnika swojemu Wierzycielowi z tytułu zalegania opłat za wykonanie usług bądź dostarczenie towaru. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa dealerska

  Umowa dealerska

  Opis dokumentu:
  Umowa dealerska
  Wzór umowy dealerskiej

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa do gwarancji

  Umowa do gwarancji

  Opis dokumentu:
  Umowa do gwarancji
  Wzór umowy sporządzanej pomiędzy gwarantem a zleceniodawcą.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa Forfaitingu

  Umowa Forfaitingu

  Opis dokumentu:
  Umowa Forfaitingu
  Wzór umowy forfaitingu

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa Franchisingu

  Umowa Franchisingu

  Opis dokumentu:
  Umowa Franchisingu
  Wzór umowy Franchisingu. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa leasingu

  Umowa leasingu

  Opis dokumentu:
  Umowa leasingu
  Wzór umowy leasingu

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa o przejęcie długu

  Umowa o przejęcie długu

  Opis dokumentu:
  Umowa o przejęcie długu
  Wzór umowy o przejęcie długu

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa poręczenia

  Umowa poręczenia

  Opis dokumentu:
  Umowa poręczenia
  Wzór umowy poręczenia. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa przewłaszczenia

  Umowa przewłaszczenia

  Opis dokumentu:
  Umowa przewłaszczenia
  Wzór umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej zawieranej pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa ustanowienia zastawu

  Umowa ustanowienia zastawu

  Opis dokumentu:
  Umowa ustanowienia zastawu
  Wzór umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi dotyczącego zastawienia rzeczy kredytobiorcy na rzecz kredytodawcy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

  Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku

  Opis dokumentu:
  Formularz wypowiedzenia umowy o prowadzenie bankowych rachunków bieżących w mBanku. Dokument zapisany w formacie PDF

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

  Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia

  Opis dokumentu:
  Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Umowa przedwstępna kupna

  Umowa przedwstępna kupna

  Opis dokumentu:
  Umowa przedwstępna kupna. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Różne umowy
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS