Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu

Upoważnienia

Dokument odwołujący pełnomocnictwo, zapisany w programie "Word" gotowym do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument wspólników spółki odwołujące prokurę, zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do prowadzenia firmy napisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do działania przed organami administracji samorządowej oraz państwowej, w tym też podatkowej, we wszystkich sprawach, pełnomocnictwo napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa. Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika. Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa jest zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej.
Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia spraw spółki cywilnej, ustanowiony pełnomocnik ma także prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika. Pismo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz do wykonywania prawa głosu, pismo napisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument dotyczący udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu osoby upoważniającej potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Pełnomocników. Pełnomocnictwo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu cywilnego postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym. Pełnomocnictwo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do do odbioru pism procesowych w związku z postępowaniem sądowym toczącym się w Sądzie Rejonowym. Pełnomocnictwo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument udzielający pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego. Pełnomocnictwo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurentów do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów. Pismo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument w którym Prokurent spółki składa prokurę. Pismo zapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument w którym wspólnicy spółki upoważniają Prokurenta do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie. Pismozapisane w programie "Word" gotowe do edycji i wydruku.

Pobierz teraz
Dokument dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwo osobie do odbierania pism sądowych. Pismo jest zapisane w formacie doc. Pełnomocnictwo należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie zawiera jedną stronę A4 jest przygotowane do edycji i wydruku.

Pobierz teraz