Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Monitor Polski B
  Regulamin pracy
  infolinia 801
  krs
  Inwentaryzacja
  Analiza
  bilans
  wykup mieszkania
  Regulamin wynagradzania

  Pomoc Społeczna

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

  Opis dokumentu:
  FORMULARZ 1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów

  Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów

  Opis dokumentu:
  Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu

  Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu

  Opis dokumentu:
  Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dokument zapisany w formacie. Dokument Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu

  Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu

  Opis dokumentu:
  Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu. Dokument Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

  Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

  Wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

  Opis dokumentu:
  Wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego. Dokument zapisany w formacie Word gotowy do wydruku i edycji.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dokument Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek o likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Dokument przeznaczony dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, które chcą pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych np. przystosowanie pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, pokoje, klatki schodowe do użytku osób niepełnosprawnych.

  We wniosku trzeba będzie podać m.in.:
  - stopień i rodzaj niepełnosprawności
  - sytuacja zawodowa i mieszkaniowa
  - cel oraz wykaz planowanych przedsięwzięć

  Do wniosku należy dołączyć:
  - Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  - Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą
  - Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu
  - Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu)
  - Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
  - Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana.
  Dokument należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ( MOPS ). Dokument Word przygotowany do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

  Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych dla osób niepełnosprawnych. Dokument Word przygotowany do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia

  Zaświadczenie o stanie zdrowia

  Opis dokumentu:
  Zaświadczenie o stanie zdrowia. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  Opis dokumentu:
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nabycia lub naprawy przez osoby niepełnosprawne przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest zapisany w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Wniosek zawiera jedną stronę A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Wniosek o dofinansowanie można pobrać online.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę

  Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę:
  - organizację nowych, przystosowanie istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
  - wynagrodzenia wypłaconego osobom niepełnosprawnym ze środków (PFRON)
  Dokument zapisany w formacie doc. Należy go otworzyć za pomocą programu Word. Zawiera jedenaście stron A4 jest przygotowany do edycji i wydruku. Dokument do pobrania online.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pomoc Społeczna
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS