Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Inwentaryzacja
  infolinia 801
  krs
  Regulamin wynagradzania
  bilans
  Regulamin pracy
  Analiza
  wykup mieszkania
  Monitor Polski B

  Pisma do Urzędu Skarbowego

  Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

  Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej

  Opis dokumentu:
  Informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania w formie karty podatkowej.
  Pismo z informacją o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odpowiedz na upomnienie

  Odpowiedz na upomnienie

  Opis dokumentu:
  Odpowiedź na upomnienie informująca, że dochodzona kwota z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej została uiszczona. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Odwołanie od decyzji

  Odwołanie od decyzji

  Opis dokumentu:
  Odwołanie od decyzji. Pismo z odwołaniem od decyzji Urzędu Skarbowego. Opis poprawnego uzasadnienia w oparciu o art. 222 Ordynacji podatkowej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

  Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych

  Opis dokumentu:
  Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, wobec czego będzie zwiększona ilość stanowisk kasowych. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o obniżenie karty podatkowej

  Prośba o obniżenie karty podatkowej

  Opis dokumentu:
  Wzór pisma z prośbą o obniżenie wysokości podatku w formie karty podatkowej. W uzasadnieniu zaznaczone jest, iż wysokość zobowiązania podatkowego czyni działalność deficytową już na samym starcie. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

  Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

  Opis dokumentu:
  Pismo z prośbą o umorzenie zaległości karty podatkowej wraz z odsetkami. W piśmie zawarty jest przykład uzasadnienia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Skarga na czynności poborcy

  Skarga na czynności poborcy

  Opis dokumentu:
  Wzór pisma ze skargą na czynności poborcy, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego innej firmy. Wniosek o zastosowanie sankcji wobec poborcy i naprawienie powstałej szkody przez niego wyrządzonej. Pismo zawiera wzór uzasadnienia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

  Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie

  Opis dokumentu:
  Pismo ze skargą o nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy we właściwym terminie opartą na podstawie art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 roku nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

  Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu

  Opis dokumentu:
  Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

  Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego

  Opis dokumentu:
  Pismo z zarzutem w sprawie postępowania egzekucyjnego. W przykładowym uzasadnieniu pisze iż poborca skarbowy dokonał zajęcia ruchomości, które nie były i nie są własnością zobowiązanego, lecz jedynie przebywały w siedzibie zobowiązanego z tytułu umowy użyczenia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

  Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych

  Opis dokumentu:
  Pismo z zawiadomieniem o przejściu na prowadzenie księgi handlowej od dnia zaznaczonego w piśmie. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

  Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych

  Opis dokumentu:
  Pismo z zawiadomieniem o zmianie miejsca przechowywania ksiąg podatkowych. Pismo zawiera informacje dotyczące nowego adresu oraz daty, od kiedy zostanie zmienione miejsce. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

  Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych

  Opis dokumentu:
  Pismo z informacją w związku z przekroczeniem obrotów o przejściu na prowadzenie księgi handlowej. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

  Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową

  Opis dokumentu:
  Pismo z informacją o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej i rozpoczęciu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie wydania postanowienia

  Żądanie wydania postanowienia

  Opis dokumentu:
  Pismo do Urzędu Skarbowego z żądaniem wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ponieważ zaległości zostały już uiszczone. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

  Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy

  Opis dokumentu:
  Wniosek z żądaniem wyłączenia pracownika organu podatkowego od załatwiania sprawy. Opis uzasadnienia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

  Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji

  Opis dokumentu:
  Na podstawie art. 248 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez Urząd Skarbowy i wstrzymanie wykonania decyzji. Pismo zawiera opis poprawnego uzasadnienia. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

  Żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych

  Opis dokumentu:
  Pismo na podstawie art. 14 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów
  prawa podatkowego w wymienionej sprawie. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Żądanie wyłączenia spod egzekucji

  Żądanie wyłączenia spod egzekucji

  Opis dokumentu:
  Wzór pisma do Urzędu Skarbowego z żądaniem wyłączenia spod już przeprowadzonej egzekucji wymienionych ruchomości z powodu zajęcia ich bezpodstawnie. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.


  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • TYT - 1

  TYT - 1

  Opis dokumentu:
  TYT - 1 Wzór tytułów wykonawczych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • TYT - 2

  TYT - 2

  Opis dokumentu:
  Wzór tytułów wykonawczych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • TYT - 3 oraz TYT - 3A

  TYT - 3 oraz TYT - 3A

  Opis dokumentu:
  Wzór tytułów wykonawczych. Dokument zapisany w formacie "PDF" gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

  Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego.

  Opis dokumentu:
  AKC - U Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrz wspólnotowego. Dokument zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

  Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Pisma do Urzędu Skarbowego
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS