Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Regulamin pracy
  wykup mieszkania
  infolinia 801
  Analiza
  Inwentaryzacja
  Regulamin wynagradzania
  Monitor Polski B
  krs
  bilans

  Dokumenty przydatne przy budowie

  Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

  Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

  Opis dokumentu:
  Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości np.towarzystwu prowadzącemu działalność charytatywną. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

  Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

  Opis dokumentu:
  Wniosek z prośbą o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przekazanie

  Wniosek o przekazanie

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  "W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą:..."
  Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  "W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę"

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

  Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

  Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego."W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu". Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

  Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.

  Opis dokumentu:
  Wniosek pełnomocnika o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

  Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej wraz z uzasadnieniem. Wzór dokumentu napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zgłoszenie robót budowlanych

  Zgłoszenie robót budowlanych

  Opis dokumentu:
  "W oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam budowę.." Wzór dokumentu napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

  Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę

  Opis dokumentu:
  Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę.
  Wzór dokumentu napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

  Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu

  Opis dokumentu:
  Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

  Opis dokumentu:
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.
  Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

  Opis dokumentu:
  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

  Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

  Opis dokumentu:
  Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Dokument napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

  Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego

  Opis dokumentu:
  Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego.
  Wzór dokumentu napisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

  Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy

  Opis dokumentu:
  Dokument w którym kierownik oświadcza o zakończeniu budowy, dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Dokumenty przydatne przy budowie
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS