Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Regulamin wynagradzania
  Inwentaryzacja
  Monitor Polski B
  Regulamin pracy
  infolinia 801
  bilans
  wykup mieszkania
  krs
  Analiza

  Sprawozdawczość Budżetowa

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych

  Opis dokumentu:
  Rb-23 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych).Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

  Opis dokumentu:
  Rb-23A miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego.Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych

  Opis dokumentu:
  Rb-23B miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego). Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

  Sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego

  Opis dokumentu:
  Rb-23PL kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki na koniec okresu sprawozdawczego. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

  Sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

  Opis dokumentu:
  Rb-23 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca

  Opis dokumentu:
  Rb-24 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

  Opis dokumentu:
  Rb - 27 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca

  Opis dokumentu:
  Rb-27PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki za okres od początku roku do końca. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Opis dokumentu:
  Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1 SPRAWOZDANIE
  Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
  JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

  Opis dokumentu:
  Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

  Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

  Opis dokumentu:
  Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

  Opis dokumentu:
  Rb-28 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

  Opis dokumentu:
  Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca roku. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

  Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

  Opis dokumentu:
  Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

  Opis dokumentu:
  Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Opis dokumentu:
  Rb-28S Miesięczne / roczne1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

  Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie

  Opis dokumentu:
  Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 1. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużników oraz gwarancji i poręczeń

  Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużników oraz gwarancji i poręczeń

  Opis dokumentu:
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
  WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego

  Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego,funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej, jednostki samorządu terytorialnego

  Opis dokumentu:
  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
  gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego 1. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

  Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

  Opis dokumentu:
  Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia... roku.... Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

  Opis dokumentu:
  Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia...Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia

  Opis dokumentu:
  Rb-28 miesięczne / roczne 1) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki

  Opis dokumentu:
  Rb-28PL - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki za okres od początku roku do końca kwartału. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

  Sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca

  Opis dokumentu:
  Rb-28 PRF miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na koniec miesiąca. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

  Opis dokumentu:
  Rb-28NW miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

  Opis dokumentu:
  Rb-28S Miesięczne / roczne1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

  Sprawozdanie z wykonania planów finanoswych zakładów budżetowych.

  Opis dokumentu:
  Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

  Opis dokumentu:
  Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

  Opis dokumentu:
  Rb-31 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia.Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

  Opis dokumentu:
  Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

  Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

  Opis dokumentu:
  Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego

  Sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego

  Opis dokumentu:
  Rb-40 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

  Sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

  Opis dokumentu:
  Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach 1 związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

  Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału

  Opis dokumentu:
  Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków/ dotacji na finansowanie inwestycji.

  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków/ dotacji na finansowanie inwestycji.

  Opis dokumentu:
  Rb-71 kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków / dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich za okres od początku roku do końca kwartału, roku. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

  Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych

  Opis dokumentu:
  Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

  Sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

  Opis dokumentu:
  Rb-FM półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych

  Opis dokumentu:
  Rb Półroczne/sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jesdnostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialneho

  Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jesdnostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialneho

  Opis dokumentu:
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/
  jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikacjących z umów partnerstwa publicznego-prywatnego

  Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikacjących z umów partnerstwa publicznego-prywatnego

  Opis dokumentu:
  Rb-Z-PPP KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Dokument w postaci tabeli zapisany w formacie Excel gotowy do edycji i wydruku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Sprawozdawczość Budżetowa
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS