Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Inwentaryzacja
  Regulamin pracy
  wykup mieszkania
  Analiza
  bilans
  infolinia 801
  krs
  Monitor Polski B
  Regulamin wynagradzania

  Język angielski – materiały dydaktyczne

  MATURA Egzamin Pisemy struktury leksykalno-gramatyczne

  MATURA Egzamin Pisemy struktury leksykalno-gramatyczne

  Opis dokumentu:
  Ćwiczenie z języka angielskiego, dla osób przygotowujących się do egzaminy dojrzałości z tego przedmiotu. Arkusz z ćwiczeniami zawiera cztery punkty z ćwiczeniami ze stosowania struktur leksykalno-gramatycznych z transformacjami otwartymi, za słowem kluczem, słowotwórstwem, i test luk tekstowych. Każdy z podpunktów zawiera od 5 do 8 podpunktów ze zdaniami do uzupełnienia. Arkusz zawiera klucz odpowiedzi.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Czasowniki Modalne (modal verbs) - Gramatyka - Angielski do matury

  Czasowniki Modalne (modal verbs) - Gramatyka - Angielski do matury

  Opis dokumentu:
  Ćwiczenia wraz z odpowiedziami z angielskiego przygotowujace do matury. W pliku znajdują się ćwiczenia z czasownikami Modalnymi ( modal verbs ). Czasoniki modalne to grupa czasowników wyrożniających się tym, że MUSI PO NICH WYSTĄPIĆ CZASOWNIK W BEZOKOLICZNIKU. Czasowniki modalne w języku angielskim to:
  CAN, COULD, MAY, MIGHT, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, OUGHT TO, USED TO, MUST, NEED, DARE.

  W pliku znajdują się cztery ćwiczenia na dwóch kartkach + klucz do ćwiczeń na trzeciej. Zamieszczone ćwiczenia są różnorodne tj: ćwiczenia z wielokrotnym wyborm, ćwiczenia z wyborem na podstawie kontekstu, oraz uzupełnianie pustych luk.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia

  Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect - matura z języka angielskiego, ćwiczenia

  Opis dokumentu:
  Maturzysta jest zobligowany znać pięć czasów gramatycznych występujących w języku angielskim tj. Present Continuous, Present Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple lub Present Perfect.

  Plik zawiera ćwiczenia na znajomość czasów gramatycznych języka angielskiego wraz z odpowiedziami.

  Pięć ćwiczeń m.in: wielokrotny wybór, uzupełnianie luk, dopasowywanie, tłumaczenie itd. od 5 do 10 zadań na na znajomość czasów do matury języka angielskiego. Ćwiczenia zawierają klucz z poprawnymi odpowiedziami.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym

  Słwotwórstwo - ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego na poziomie maturalnym

  Opis dokumentu:
  Testy ze słownictwa to jedno z podstawowych zadań podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Mają one za zadanie sprawdzić znajomości części mowy (part of speech) języka angielskiego. Do części mowy zaliczmy m.in.: Czasowniki (Verbs, Przysłówki (Adverbs), Rzeczowniki (Nouns), Zaimki (Pronouns)itd.

  Zadania zwierają klucz z popranymi odpowiedziami. Ćwiczenia z słowotwórstwa to przekształcanie wyrazów stosownie do danego zdania. W pliku znajdują się 24 zdania.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury

  Strona bierna (Passive Voice) - ćwiczenia do matury

  Opis dokumentu:
  Strona bierna (Passive Voice)jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje.

  Podstawową rzeczą o której należy pamiętać, że przy transformacji zdań ze strony czynnej na stronę bierną jest to że podmiot i dopełnienie zamienia się miejscami.

  Plik zawiera trzy ćwiczenia na stronę bierną z wraz z kluczem. Zadania sprawdzają jej znajomość w większości czasów języka angielskiego.

  Rodzaje ćwiczeń; parafrazy, uzupełnianie, przekształcanie.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury

  Tryby warunkowe (FIRST CONDITIONAL, SECOND CONDITIONAL, THIRD CONDITIONAL) - ćwiczenia do matury

  Opis dokumentu:
  W języku angielskim wyróżniamy trzy okresy warunkowe oraz oraz tzw. okres zerowy.
  Najogólniej zdanie warunkowe można opisać w ten sposób:

  jeśli jakiś warunek jest prawdziwy, spełniony ť to czynność może być wykonana

  Najczęściej struktura takiego zdania wygląda następująco:
  IF + condition + result
  lub
  result + IF + condition

  Zdanie podrzędne łączymy ze zdaniem głównym następującymi spójnikami:
  if (jeśli, jeżeli); when (kiedy); unless (chyba że); on condition (pod warunkiem); provided, providing (o ile); as soon as (jak tylko)

  W pliku znajdują się trzy ćwiczenia zawierające od 7 do 10 zadań. Pod zadaniami znajduje sie klucz z poprawnymi odpowiedziami. Zadania obejmują pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy.
  Ćwiczenia polegają na; wstawianiu czasowników w odpowiedniej formie, dopasowywaniu oraz uzupełnianiu pustych luk.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego

  znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego - ćwiczenia przygotowujące do egazminu gimnazajalnego

  Opis dokumentu:
  Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego.

  Zadania sprawdzające znajomości struktur leksykalno-gramatycznych z języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym.

  Plik zawiera dwanaście obszernych ćwiczeń, w których znajduje się od czterech do piętnastu zdań. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość języka za pomocą różnorakich ćwiczeń tj; wielokrotny wybór, uzupełnianie, formowanie odpowiedniego czasu, odpowiadanie na pytania, reagowanie językowe jak również szereg ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych

  Matura -zbiór ćwiczeń zawierających znajomość niezbędnych struktur leksykalno-gramatycznych

  Opis dokumentu:
  Niniejszy plik zawiera ćwiczenia z kluczem odpowiedzi. Ćwiczenia te sprawdzają znajomość najważniejszych struktur, których opanowanie z pewnością ułatwi niejednemu maturzyście zdać ten pierwszy w życiu poważny egzamin. Kompletny arkusz zawiera osiem ćwiczeń uwzględniających strone bierną (passive voice), mowe zależną (reported speech), tryby warunkowe (conditionals), najczęściej używane czasy, ćwiczenia na słowotwórstwo w różnej postaci - które jak wiemy pełni niezmierenie ważną rolę podczas pisania wypracowań. Arkusz uwzględnia również parafrazowanie zdań (parahprasing)- niejednokrotnie spotykane na arkuszach egzaminacyjnych jak i formy czasowników (gerund/infinitive)

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • MATURA USTNA z języka angielskiego - SCENKI SYTUACYJNE

  MATURA USTNA z języka angielskiego - SCENKI SYTUACYJNE

  Opis dokumentu:
  Matura ustna z języka angielskiego jest równie ważna jak część pisemna, jednakże aby dobrze się do niej przygotować bardzo często wertujemy lekturę w poszukiwaniu zwrotów i odpowiednich konstrukcji gramatycznych, które pomagają w efektywnym przygotowaniu. Arkusz ten zawiera zbiór wszystkich najpopularniejszych rozmówek językowych, czy też jak niektórzy nazywają „scenek sytuacyjnych” wraz z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI. Już nie musisz szukać ich godzinami tracąc swój cenny czas, wystarczy że pobierzesz ten plik.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • LOTNISKO - słownictwo i wyrażenia niezbędne podczas odprawy paszportowej.

  LOTNISKO - słownictwo i wyrażenia niezbędne podczas odprawy paszportowej.

  Opis dokumentu:
  Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów używanych na lotnisku, w restauracji i wielu innych miejscach gdzie tak często się znajdujemy. Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa i niezbędnych zwrotów dzięki którym bez większych problemów porozumiesz się przy odprawie, czy też będziesz w stanie odpowiedzieć na elementarne pytanie, jak chociażby; „Nie mam nic do oclenia”.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • PRACA ZA GRANICĄ - niezbedne zwroty i wyrażenia, PRZYKŁADOWE pytania pracodawcy i odpowiedzi ubiegającego się o pracę.

  PRACA ZA GRANICĄ - niezbedne zwroty i wyrażenia, PRZYKŁADOWE pytania pracodawcy i odpowiedzi ubiegającego się o pracę.

  Opis dokumentu:
  Arkusz ten zawiera zbiór słownictwa, zwrotów czy też zdań najczęściej wymawianych przez osoby wyjeżdżające do pracy za granicę. Oferowany materiał pomoże nie tylko zapoznać czy zastosować najpotrzebniejsze słówka w praktyce, ale również znajdziemy tutaj najpopularniejsze pytania zadawane przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z PROPONOWANYMI ODPOWIEDZIAMI.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • RESTAURACJA - słownictwo i najpopularnieszje zwroty używanew restauracji. Przykładowe sposoby zamówień i form płatności.

  RESTAURACJA - słownictwo i najpopularnieszje zwroty używanew restauracji. Przykładowe sposoby zamówień i form płatności.

  Opis dokumentu:
  Arkusz ten zawiera słownictwo i zwroty językowe przydatne w czasie pobytu w restauracji. Dzięki nim zamówisz danie, poprosisz o rachunek, zadasz wiele pytań kelnerowi, jak również zapytasz o szereg szczegółów dotyczących dań zamawianych przez Ciebie. Możesz również zapytać kelnera jak przyżądzane jest danie, lub też wyrazić niezadowolenie z podanego posiłku.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • ROBIENIE ZAKUPÓW - najpopularniejsze słownictwo i wyrażenia dotyczące robienia zakupów.

  ROBIENIE ZAKUPÓW - najpopularniejsze słownictwo i wyrażenia dotyczące robienia zakupów.

  Opis dokumentu:
  Sklep to miejsce najczęściej uczęszczane przez ludzi, niezależnie od tego gdzie jesteśmy. Arkusz ten zawiera szereg zwrotów i przydatnego słownictwa, które z łatwością będziemy w stanie zastosować podczas wizyty w sklepie spożywczym, w sklepie obuwniczym czy odzieżowym. Zanjdują się tutaj rownież przykladowe dialogi ze sprzedawcą i najpopularniejsze zadawane pytania.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • MATURA – ZWROTY I WYRAŻENIA NA MATURĘ USTNĄ Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

  MATURA – ZWROTY I WYRAŻENIA NA MATURĘ USTNĄ Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

  Opis dokumentu:
  Z myślą o maturzystach, którzy będą podchodzili do matury z języka angielskiego, został opracowany arkusz zawierający szereg zwrotów i konstrukcji, których znajomość ułatwi zdanie matury ustnej. W skład matury ustnej wchodzą rozmowy sterowane, opisy obrazków oraz rozmowa na określony temat. W każdej części może znaleźć się materiał dotyczący sposobów wyrażania własnej opinii, oburzenia, zaskoczenia, przykrości, smutku, złości, gniewu i wielu innych. Następujący plik zawiera zestawienie wszystkich tych form, jak również, metody jakimi możemy się posłużyć podczas opisywania ilustracji, która jest nieodzownym elementem tej części egzaminu.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEO - ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH

  MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEO - ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO - GRAMATYCZNYCH

  Opis dokumentu:
  Arkusz zawiera zestaw ćwiczeń typowo maturalnych, których zadaniem jest sprawdzenie wiedzy ucznia z zakresu strony biernej, mowy zależnej, czasów języka angielskiego, stopniowania przymiotników oraz trybów warunkowych. Ćwiczenia te nadają się również dla gimnazjalistów, którzy chcielby spróbować swych sił. Do każdego ćwiczena załączone są gotowe odpowiedzi dzięku którym każdy może sprawdzić samego siebie bez konieczności konsultacji z drugą osobą.Plik zawira pięć obszernych ćwiczeń, w których znajduje się od 5 do 10 zadań.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM - POWTÓRKA PRZED MATURĄ

  CZASY W JĘZYKU ANGIELSKIM - POWTÓRKA PRZED MATURĄ

  Opis dokumentu:
  Arkusz zawiera szereg zdań dla maturzysty z języka angielkiego. Sposób w jaki zostało przygotowane ćwiczenie wymaga intensywnego myślenia co też efektywnie sprawdzi wiedze ucznia i czy przede wszystkim rozumie użycie wymaganych od niego czasów. Plik liczy ponad czterdzieści zdań z takich czasów jak; Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuos, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. Na końcu ćwiczenia znajduje się klucz dopowiedzi, dzięki któremu mogą państwo państwo prównać swoje odpowiedzi.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • SPRAWDŹ SIĘ! SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM - PRZEKRÓJ MATERIAŁU

  SPRAWDŹ SIĘ! SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM - PRZEKRÓJ MATERIAŁU

  Opis dokumentu:
  Arkusz zawiera dziesięć obszernych ćwiczeń dotyczących materiału gramatycznego całego gimnazjm, tj, wszyskie czasy, tryby warunkowe, strona bierna, różnego rodzaju konstruckje gramatyczne, czasowniki modalne, rodzajnki określone i nieokreślone i wiele innych ćwiczeń. Pobierz plik i sprawdź czy jesteŚ już wystarczająco przygotowany. Do ćwiczeń dodany jest również klucz odpowiedzi, który pomoże Ci prównać odpowiedzi. Powodzenia!

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • Collection of Proverbs - przysłowia w języku angielskim

  Collection of Proverbs - przysłowia w języku angielskim

  Opis dokumentu:
  Bardzo często zdarza się, że nie możemy znaleźć poprawnego tłumaczenia danego przysłowia w języku angielskim na język polski. Zdarza się tak, gdyż dosłowne przetłumaczenie nie zawsze będzie odpowiadać jego poprawnemu znaczeniu. Z tego właśnie powodu został opracowany ten dokument, który zawiera zbiór najpopularniejszych przysłów w języku angielskim z ich polskimi odpowiednikami.

  Wiecej dokumentów w dziale: Język angielski – materiały dydaktyczne
 • Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS
 • Pobierz teraz
 • © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS