Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Regulamin wynagradzania
  wykup mieszkania
  infolinia 801
  Analiza
  krs
  Inwentaryzacja
  Monitor Polski B
  bilans
  Regulamin pracy

  Wyniki wyszukiwania "sprawozdanie-bilans"

  Znaleziono 25 dokumentów

  Bilans
  Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel. Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. ...
  Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy
  Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym. ...
  T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
  T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
  Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
  Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym. ...
  Rb-28 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia
  Rb-28 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do dnia. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy ...
  Rb-34 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
  Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokument zapisany w programie ...
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Rb-28S MIESIĘCZNE /ROCZNE1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy ...
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki ...
  Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie
  Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
  Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ...
  Sprawozdanie o cenach producentów budowlanych
  Sprawozdanie o cenach producentów budowlanych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym. ...
  Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (B-05)
  Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych zawiera objaśnienie jak należy wypełnić druk B-05. Dokument zapisany w formacie PDF. Sprawozdanie ...
  Rb-N Sprawozdanie o stanie należności
  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości ...
  Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych
  B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
  Rb-70 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału
  Rb-70 kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ... od początku roku do końca kwartału. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...
  Rb-WS Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
  Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych dokument na 2008r. Dokument zapisany w programie ...
  Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument zapisany ...
  Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych
  C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach, mostach. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku. ...
  Bilans od 2016 roku - Wzór bilansu
  Wzór bilansu w excelu z formułami. Bilans obowiązujący od 2016 roku. Dokument należy indywidualnie przygotować do wydruku. Dokument może być dowolnie przygotowany ...
  Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego
  Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Wzór zawiera dwie strony A4 jest przygotowany ...
  Przykładowy biznes plan
  Wytyczne do przygotowania biznes planu Przykładowy biznes plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach ...
  Prośba o potwierdzenie salda
  Prośba o potwierdzenie salda. Dokument Word do edycji. Prośba o sprawdzenie zgodności sald figurujących w księgach i odesłanie potwierdzenia lub zgłoszenie ...
  © Avm.pl 2005 - 2024 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS