Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-02

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2623 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  infolinia 801
  Regulamin pracy
  krs
  Inwentaryzacja
  Monitor Polski B
  Analiza
  bilans
  Regulamin wynagradzania
  wykup mieszkania

  Wyniki wyszukiwania "oswiadczenie"

  Znaleziono 20 dokumentów

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dokument word do edycji. Odstąpienie od umowy a rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych ...
  Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
  Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych. Dokument Word do edycji. Pismo z informacją o przekroczeniu w danym miesiącu obrotu zobowiązującego do prowadzenia ...
  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu bez zachowania okresu wypowedzenia
  Dzięki dokumentowi będziesz mógł wypowiedzieć umowę najmu: - z zachowaniem miesięcznego - trzymiesięcznego wypowiedzenia - w trybie natychmiastowym, bez zachowania ...
  Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży
  Jest to dokument zawiadamiający o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży ze względu na niedotrzymanie warunków umowy. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
  Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego
  Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego. Dokument Word do edycji. Pismo z oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego związku z zawarciem związku ...
  PIT 2
  PIT 2 oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...
  PIT-5
  PIT-5 deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz PIT-5 jest przeznaczony dla podatników: - prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - ...
  PIT 2 C
  PIT 2C oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w artykule 21 ust. 1 pkt. 40b ustaw z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...
  PIT 3
  Oświadczenie osobowy otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek ...
  Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności
  Deklaracja gwarancyjna. Dokument word do edycji. Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności. ...
  Oświadczenie celne
  Oświadczenie celne. Dokument Word do edycji. Oświadczenie, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, ...
  PIT 2A
  PIT 2 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ...
  PCC-1 - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.
  Deklaracja PCC-1 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Druk do pobrania i wydrukowania. ...
  ZUS Rw-73 - Oświadczenie emeryta - rencisty
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia należności z wymienionego tytułu. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują ...
  PIT 12
  PIT 12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczonego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatnika ...
  Oświadczenie pracownika o braku zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny
  Dokument Word do wypełnienia. Oświadczenie pracownika nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę ...
  Oświadczenie o gwarancji płatności
  Oświadczenie o gwarancji płatności. Dokument Word do edycji. Całkowita i bezwarunkowa gwarancja natychmiastowego uregulowania płatności kwoty będącej przedmiotem ...
  ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  PCC-1/A - wzór obowiazujący od 16 sierpnia 2006 r.
  Deklaracja PCC-1/A Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Druk do pobrania i wydrukowania. ...
  © Avm.pl 2005 - 2022 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS