Avm.pl

Druki potrzebne w ksiegowosci. Bilans, PK, OT, rachunek wyników, faktura i wiele innych

Szukaj dokumentu
 

Ostatnia aktualizacja serwisu: 2017-02-26

BHP Instrukcje

Deklaracje AKC - akcyza

Deklaracje VAT, PIT, CIT

Dokumenty przydatne przy budowie

Druki księgowe

Formularze do sądu

Formularze Unijne

Grzecznościowe

Import i eksport - kontrakty

Informacje dla Urzędu Skarbowego

IPN - oświadczenia

Język angielski – materiały dydaktyczne

Krajowy Rejestr Karny

KRS

KRS - CI

Księgi Wieczyste

Listy motywacyjne i CV

NIP

Oferty handlowe

Pisma do Urzędu Skarbowego

PITy - rozliczenia za 2007 r

Pomoc Społeczna

Pozwy sądowe

Prawo pracy

Prawo pracy dla kobiet w ciąży

Prawo spółek handlowych

Prośby do Urzędu Skarbowego

Regulaminy

Rejestr zastawów

Różne

Różne umowy

Sprawozdawczość Budżetowa

Ślub - Wesele jak nie przepłacać

Umowy budowlane

Umowy dzierżawy

Umowy informatyczne

Umowy licencyjne

Umowy najmu/sprzedaży

Umowy spedycji i składu

Umowy spółek

Umowy użyczenia

Umowy zlecenia

Umowy związane z pracą

Umowy związane ze świadczeniem usług

Upoważnienia

W urzędzie

Weksle

Windykacja - sąd

Wnioski do Urzędu Skarbowego

Wnioski do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wnioski sądowe

Wskaźniki finansowe

Zamówienia, reklamacje

ZPORR - sprawozdania

ZPORR - wnioski

ZUS - poradniki

ZUS - wnioski i formularze

Zwrot akcyzy


Statystyki serwisu:
 • W serwisie 2622 dokumentów
 • Najczęściej pobierane:
  - Bilans
  - Faktura VAT
  - Faktura Proforma
  - Arkusz spisu z natury
  - Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego.
  - Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
  - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  - Umowa spółki komandytowej
  - OT - Przyjęcie środka trwałego
  - Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącenie z wynagrodzenia
  Polecamy:
  Monitor Polski B
  infolinia 801
  Inwentaryzacja
  Analiza
  bilans
  Regulamin wynagradzania
  Regulamin pracy
  wykup mieszkania
  krs

  Wyniki wyszukiwania "druk zaświadczenia o stanie zdrowia"

  Znaleziono 56 dokumentów

  Zaświadczenie o stanie zdrowia
  Zaświadczenie o stanie zdrowia. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku ...
  Oświadczenie o stanie zdrowia
  Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji ...
  N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym
  T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
  Oświadczenie o stanie majątkowym
  Oświadczenie o stanie majątkowym jest zapisany w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany ...
  Druk na godziny nadliczbowe
  Druk na godziny nadliczbowe dokument zapisany w formacie xls. Dokument należy otworzyć w programie Excel. Dokument zawiera arkusz godzin nadliczbowych i instrukcje ...
  Bilans
  Gotowy druk bilansu w arkuszu Excel. Sumuje i pilnuje zgodności stanów aktywów i pasywów. Arkusz jest podzielony na poprzednie i kolejne lata, wymaga włączenia makr. ...
  ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  Rb-N Sprawozdanie o stanie należności
  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym
  Oświadczenie o stanie rodzinnym,majątku,dochodach i źródłach utrzymania. Dokument sporządzony w formacie doc. Dokument należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie ...
  Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego1). Dokument zapisany ...
  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest zapisane w formacie doc. Wniosek należy otworzyć za pomocą programu Word. Oświadczenie ...
  Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką
  Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką jest sporządzony w ...
  Rb-23B Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych
  Rb-23B miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku ...
  Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia
  Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Dokument Word do edycji. Wzór pisma z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia a także informacja o przesłanym drobnym ...
  Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy
  Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy. Dokument Word do edycji. Wniosek z prośbą do Urzędu ...
  Rb-23A Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego
  Rb-23A miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego. Dokument zapisany ...
  Rb-24 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca
  Rb-24 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych na koniec miesiąca. Dokument ...
  Rb-23 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych
  Rb-23 miesięczne / roczne 1 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem rachunków izb celnych).Dokument ...
  Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń
  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji i wydruku. ...
  Rb-Z-PPP Sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego
  Rb-Z-PPP KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Dokument zapisany w programie "Excel", gotowy do edycji ...
  Faktura Proforma
  Druk faktury proforma (arkusz excel). Orginał/kopia, wpisuje się dane do faktury orginalnej. Treść i wartości automatycznie są przenoszone do kopii. Faktura pro ...
  OT - Przyjęcie środka trwałego
  Druk OT - przyjęcia środka trwałego. Dokument w formacie Excel, w pełni edytowalny. Ułatwi prace, księgowemu. ...
  Karta oceny narażenia zdrowia w związku z podejrzeniem choroby zaawodowej
  Karta oceny narażenia zdrowia w związku z podejrzeniem choroby zawodowej jest zapisana w formacie doc. Dokument zawiera trzy strony A4 jest przygotowany do edycji ...
  ZUS Kp-1
  ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ...
  Wniosek do Jednostki Służby Zdrowia o wydanie kopii dokumentacji medycznej
  Potrzebujesz kopii dokumentacji medycznej do przedłożenia dla ubezpieczyciela, czy też w sprawie sądowej? Nic prostszego. Potrzebujesz tylko złożyć wniosek o ...
  ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  ZUS KP-3
  ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego ...
  Faktura VAT
  Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Oryginał/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3,7,22%. Jeżeli chcesz pobrać fakturę VAT stawkami obowiązującymi ...
  ZUS Rp-8
  ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej ...
  ZUS Rp-9
  ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów ...
  Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy
  Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. Wniosek należy złożyć w Głównym Urzędzie Statystycznym. ...
  Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
  Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2. Dokument zapisany w programie Word przygotowany do edycji i wydruku. ...
  ZUS Rp-15
  ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej ...
  Zastępcza asygnata zasiłkowa
  Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
  ZUS Np-7
  ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ...
  ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  ZUS E-25
  ZUS E-25 - Imienny wykaz wydanych legitymacji ...
  Wniosek o skierowanie na ponowną komisję lekarską
  Gotowy wniosek w celu odbycia ponownej komisji lekarskiej aby ustalić nową kategorię . Dokument należy edytować na własne potrzeby i można składać wniosek w siedzibie ...
  ZUS Rp-2
  ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną ...
  ZUS Z-19 - Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie. Po wydrukowaniu podpisać, a następnie przekazać do właściwej ...
  CI KRS-CNR. Wniosek o podanie numeru KRS.
  Wniosek o podanie numeru KRS. Dokument jest zapisany w programie "Word" gotowy do edycji i wydruku. Wniosek należy złożyć w Centralnym Rejestrze Sądowym. ...
  Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, kiedy ubezpieczony ...
  Wniosek o odroczenie terminu rozprawy
  Masz wyznaczony termin rozprawy sądowej jednak nie możesz się na niej stawić ze względu na zły stan zdrowia? Mogło by to zaburzyć Twoją linię obrony ? Masz prawo ...
  LOTNISKO - słownictwo i wyrażenia niezbędne podczas odprawy paszportowej.
  Nauka języka angielskiego jest dla niektórych tematem ciężkim do opanowania, ale każdy z nas jest w stanie poznać większość najpotrzebniejszych zwrotów używanych ...
  Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (potocznie - Lekarza Rodzinnego) - gotowy dokument do wypełnienia na komputerze. Jest możliwość wydrukowania ...
  Wniosek do Przedsiębiorstwa Energetycznego o wymianę słupa energetycznego
  Wniosek o wymianę słupa energetycznego przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których usytuowany jest słup energetyczny, który dodatkowo został ...
  Wniosek o wydanie Formularza E 121
  Wniosek należy złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wniosek o wydanie formularza E 121 z instrukcją wydania dokumentu. Wniosek zapisany w formacie PDF gotowy do ...
  Wniosek o przyspieszenie wyjazdu do sanatorium
  Kiedy czas, który pozostał na wyjechanie do sanatorium jest długi, a Twoje zdrowie podupada czy też wiesz, że jest szansa na wyjazd z tzw. zwrotu - możesz wyjechać ...
  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby. ...
  Pismo konsumenta w sprawie o wycofania z rynku szkodliwego produktu
  Pismo konsumenta w sprawie o wycofania z rynku szkodliwego produktu. Dokument Word do edycji. Wzór pisma od konsumenta z podziękowaniami za szybką reakcję i ...
  Zdrowie - słownictwo tematyczne z języka angielskiego.
  Dokument zawiera zbiór słownictwa w języku angielskim dotyczącego zdrowia człowieka. W tym typy specjalizacji wykonywanych przez lekarzy do jakich możemy się udać ...
  Wniosek o wydanie formularza E -106, E-109, E-111
  Wniosek należy złożyć w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku. ...
  Czasowe powierzenie innej pracy kobiecie w ciąży lub karmiącej
  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet przed powierzeniem innej czasowej pracy ...
  Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
  Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany ...
  © Avm.pl 2005 - 2017 Strona główna    Kontakt    Regulamin     Reklamacje SMS